News

Kopiera text med Skärmklippverktyget i Windows 11

En kommande funktion gör det smidigare än någonsin att plocka ut text ur en skärmbild.
Windows Snipping Tool mit OCR Texterkennung
Bild: Microsoft