News

Google litar själva inte på Google Bards svar

Du bör alltid faktakolla svaren enligt en Googlechef.
Google Bard
Bild: gguy