News

Openai stänger ned ai-detektor

Verktyget kunde inte längre avgöra om en text var skriven av en människa eller ai.
OpenAI ChatGPT logo
Bild: Wikipedia