News

Chat GPT verkar ha blivit sämre på vissa uppgifter

En äldre version av chattroboten har samtidigt blivit bättre på samma uppgifter.
ChatGPT on a MacBook
Bild: Emiliano Vittoriosi/Unsplash