News

Google arbetar på ai som kan skriva nyheter

Ai:n har demonstrerats för bland annat The New York Times och The Washington Post.
Bild framtagen med Bings bildgenererare enligt prompten: ai writing a news article
Bild: Foundry