News

Norge bötfäller Facebook-ägaren för bristande integritet

"Betala en miljon om dagen om ni inte slutar samla in data utan samtycke."
A mobile phone showing the instagram login page
Bild: Solen Feyissa / Unsplash