News

Google Bard: Nu släpps Chat GPT-utmanaren i Sverige

Efter att ha stångats med EU och gdpr i tre månader släpps nu Googles ai-tjänst bard i Sverige.
Google Bard
Bild: Foundry