Reviews

Kobo Nia: Föråldrad platta för dina e-böcker

Priset är egentligen den enda fördelen med Kobo Nia – och i det här fallet är det dumt att snåla.
Kobo Clara Nia
Bild: Martin Appel