Feature

Så hanterar du digitala tjänster på ålderns höst

Idag krävs digital identifiering för de flesta servicefunktioner i samhället. Hur gör du, eller dina anhöriga, när du inte kan själv?
Ålderns höst
Bild: Andrea Piacquadio