Reviews

Dropbox – fortfarande bäst på synk och delning

Originalet inom molnsynk är alltjämt ett bra val om snabb, pålitlig synkronisering av filer och delning med andra är allt du är ute efter.
Dropbox-ikon
Bild: Foundry