Reviews

Google Drive – förvirrande inställningar sänker omdömet

Google Drive finns på alla stora plattformar, och många små. Praktisk backup för de med Android, men inställningarna är svårbegripliga.
Google Drive-ikon
Bild: Foundry