News

Microsoft kan ändra hur Print Screen-knappen fungerar

I en förhandsversion av Windows 11 testas just nu ny funktionalitet, där Print Screen-knappen öppnar Skärmklippverktyget.
Print Screen