News

Internet Explorer inaktiveras på Windows 10-datorer

Stödet för Internet Explorer upphörde den 15 juni 2022.
Internet explorer