News

Windows 11 ska börja föreslå åtgärder när du kopierar något

Microsoft håller på att testa en teknik i Windows som visar förslag på vad du kan göra med innehåll du precis har kopierat.
Windows 11 föreslagna åtgärder