News

Google tvingar ut nytt Gmail-utseende

Innebär att användare inte kommer kunna återgå Gmails gamla utseende.
Gmail gränssnitt ny