How-To

8 teknikprylar som skapar ljuv musik

Om du gillar att plinka på pianot eller gitarren så är steget kort till att dela med dig av din kreativitet. Här är åtta musikprylar, från primitiva syntar till en digital saxofon!
Musikprylar