News

1900 Signal-användares telefonnummer exponerade i dataläcka

Möjligt för hackare att veta vilka av numren som använder Signal samt nyregistrera numren på andra enheter.
Signal foto signal
Bild: Signal