How-To

Rotera text i Excel – och gör tabellerna snyggare

Du kan snygga till ditt Excelark genom att vrida rubrikerna. Förutom utseendet kan även läsbarheten förbättras.
Excel