News

Microsoft hjälper Google Chrome med flikhanteringen

Överför tidigare exklusiv funktion för Microsoft Edge till Chromiums öppna källkod.
Chrome