News

Längre räckvidd för trådlösa nät

Nya kretsar från Airgo Networks kan höja räckvidden med upp till fem gånger för accesspunkterna i trådlösa, lokala nätverk. Följden väntas bli väsentligt lägre installationskostnader.