How-To

Så gör du för att logga in i din router

Många av routerns inställningar gör du i din webbläsare. Vi visar dig hur du kommer åt gränssnittet och vilket program som hjälper dig välja rätt kanal.