News

Fildelning nu erkänt som en religion i Sverige

Den svenska staten har godkänt en ansökan om att göra fildelning till en religion.