News

Säkerhetshål öppnade för Facebook-stalkning

Ett nyligen upptäckt säkerhetshål gjorde det möjligt att följa en användare oavsett vilka säkerhetsinställningar användaren satt.