How-To

Dolda programmet som fixar en systemavbildning i Windows 11

För att säkerhetskopiera hela ditt system i Windows 11 (och 10) måste du använda ett gammalt Windows 7-program.
Windows 11