News

Rätten att reparera – kampen om våra prylars livslängd

Rätten att enkelt kunna reparera teknik som du själv har köpt får allt större uppmärksamhet. Nu jobbar EU på lösningar för att stärka konsumenternas rättigheter – och samtidigt värna om miljön. Trots att många är överens om att något måste göras, är det oklart hur.
Rätt att reparera mobiler