News

Chrome OS Flex släpps skarpt

Efter några månaders betatestande har Google nu släppt Chrome OS Flex version 103 som klassas som stabilt och redo för allmänt bruk.
Chrome OS Flex på en gammal Macbook Pro
Bild: