News

Aftonbladet och Expressen lägger ned sina bloggar

Båda kvällstidningarna väljer att lägga ned sina respektive bloggtjänster på grund av bristande resurser.