News

Windows 8 ska kunna köras direkt från ett usb-minne

För att öka säkerheten kommer Windows 8 kunna köras från ett usb-minne.