How-To

Personlig inloggningsbild ger en trevligare start

Tycker du att inloggningsbilden i Windows 7 är trist och opersonlig? Här lär du dig hur du med ett Registertrick kan byta den själv.