News

Hatad spion ömsar skinn

Spionprogrammet Gator har fått så dåligt rykte att dess ägare, företaget Gator, bestämt sig för att ändra namnet till Claria. Enligt företaget stämmer det nya namnet bättre överens med dess övriga affärsområden.