News

XP blir säkrare med Service Pack 2

Service Pack 2 för Windows XP kommer enligt tidigare besked från Microsoft först under första halvåret 2004. Enligt Windowsbevakaren Phil Thurrott är en orsak till förseningen de nya säkerhetsfunktioner som ingår i Service Pack 2.