How-To

Knepet som fixar svenska tecken på utländska datorer

Ibland vill vi skriva utländska bokstäver på en svensk dator och ibland vill vi använda svenska tecken i utlandet. Med en ascii-kod löser du båda problemen.
Ascii