How-To

Guide: Så använder du layout och färger i Excel

Genom att snygga upp och färgsätta dina kalkylblad kan du göra dem lättare att hitta i och mer överskådliga, så att du kan jobba effektivare.
Ordning och reda i kalkylbladet med färger och layout