How-To

Guide: Sätt stopp för programmen som gör datorn långsam

Många appar och program i Windows är i gång utan att du vet om det. Spara systemresurser – bestäm själv.
Bakgrundsappar