How-To

Är 5g farligt? Det här säger vetenskapen

Det finns en oro att 5g innebär nya och ökade strålningsrisker. I den här artikeln ger vi en enkel bild av vad 5g innebär rent tekniskt och vad som skiljer den från dagens mobilteknik. Vi försöker även ge en enkel introduktion till strålning och förklara vad som är känt om risker med strålning från radiosignaler. Vi sammanfattar även hur risksituationen ser ut just nu.
5G strålning