News

”Därför kan kan användarna få problem med Windows 8″

Enligt en expert på användargränssnitt är Windows 8 förvirrande och kan utgöra en högre inlärningskurva för användarna.