News

Google+ fortsätter tappa: “Facebook är överlägset”

Google+ försöker överleva trots fallande siffror. Samtidigt fortsätter Facebook att växa.