News

Därför måste Microsoft byta namn på Skydrive

Efter att ha förlorat en rättstvist med brittiska Sky Broadcasting tvingas Microsoft nu byta namn på Skydrive.