How-To

Så raderar du säkrare – med verktyget Cipher i Windows

En fil försvinner inte bara för att du lägger den i Papperskorgen. Men det går att radera säkert med hjälp av ett inbyggt Windows-verktyg.