News

maps.google.se blir google.se/maps – och därför ska du bry dig

Google har ändrat domänen för Maps, vilket påverkar vad användare ger behörighet till.
Google Maps