How-To

Okända knepet som stänger av datorn på riktigt

Visste du att datorn inte alls stänger av sig helt när du stänger av den? Starta om den istället – eller håll ner en knapp för att stänga av ordentligt.
Stäng av