News

Fem saker som talar emot Windows 8

Det du sett av Windows 8 kan verka imponerande vid en första anblick, men det finns skäl att hålla sig borta.