How-To

Så översätter du meddelanden i Telegram

Telegram har en inbyggd översättningsfunktion, men den är lite omständlig att använda. Så här gör du.
Telegram