How-To

Fiffiga knepet som låter dig hämta text ur bilder

Om du har en bild med en massa text som du vill komma åt finns det en enkel metod att konvertera den.
Word