News

Forskare lyckas spåra användare med Google Chrome-tillägg

Chromes skydd mot att läsa av vilka tillägg du har installerade fungerar inte, visar en säkerhetsforskare. Det gör det möjligt att använda tillägg för spårning.
Chrome-ikon