News

Google backar om G Suite – fortsatt gratis för privatpersoner

Privatpersoner som började betala på grund av den tidigare planerade ändringen uppmanas att kontakta Google.
Google Drive