News

Ska brevhemligheten gälla på nätet?

Alla partier är överens om att samma integritetsskydd som som gäller för post, även ska gälla på nätet.