News

Microsoft dissar Chrome OS

Microsoft är inte oväntat föga imponerat av Googles nya operativsystem.