News

Så ska Android 4.0 locka fler att använda Google+

Med hjälp av en ny funktion i Android 4.0 hoppas Google öka antalet användare på Google+.