News

Studie: Fildelare köper 30 procent mer musik

En stor undersökning genomförd i USA och Tyskland visar att fildelare i snitt köper 30 procent mer musik än de som inte fildelar.